שאלות ותשובות לישראלים בחו"ל

 • ש. אני אזרח ישראלי ונמצא בארה"ב למשך שנתיים במסגרת משלחת מחקר רפואית באוניברסיטת פלורידה. שכרי משולם על ידי האוניברסיטה ומסתכם בסך 40,000 $ לשנה. למי משתי המדינות עלי לשלם את מיסיי?

  ת. בהתאם לנתונים שמסרת וכן באם הנך עוסק בישראל בתחום הרחב (רפואה) והמחקר נעשה למטרות ציבוריות ולא פרטיות, אזי למקרה זה ישנה התייחסות בסעיף 23 לאמנה ולפיו הכנסה זו פטורה ממס בארה"ב ואולם חייבת במס בישראל, ובחישוב המס הישראלי יובאו בחשבון הוצאות שהייתך בחו"ל:
  לינה לפי קבלות/ חוזה שכ"ד - עד 185 $ ליום.
  שהייה - עד 52$ ליום.
  חינוך - 463$ לחודש.
  היתרה לאחר ההוצאות חייבת במס בישראל.
  באם אין לך הכנסות נוספות החייבות במס בישראל, ובהתחשב ביתרה הנמוכה ונקודות הזיכוי לתושב ישראל, הערכתי היא כי לא תגיע לחיוב במס.


 • ש. עבדתי בישראל עד שנת 1976 במשך 13 שנים רצופות ומשכרי נוכה מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק. משנת 1976 ועד היום אני שוהה בחו"ל, האם יש לי זכות לקיצבת זיקנה בגיל פרישה מהמוסד לביטוח לאומי?

  ת. עפ"י סעיף 246(2) לחוק הביטוח הלאומי, צברת תקופת הכשרה של 144 חודשים רצופים המזכה אותך בקצבת זקנה ובבוא היום תוכל לתבוע את המוסד לביטוח לאומי תוך ציון והוכחת תקופת עבודתך. • ש. משכורתי החודשית היא בסך של 3,500 $ ברוטו, לא כולל החזר הוצאות, ומיסיי משולמים בישראל. בשנת 1999 הפקדתי בקופות גמל סך של 100$ לחודש, סה"כ לשנה: 1,200$. כמו כן תשלומיי לביטוח חיים בחברת ביטוח בישראל היו בסך של 800$ לשנה. מהו החזר המס בגין תשלומים אלו?

  ת. החזר המס היוצא מתשלומים אלו הינו לפי הפירוט הבא:
  מקופת גמל - 360$
  מביטוח חיים - 200$
  סה"כ החזר מס 560$


 • ש. אני אזרח ותושב ישראל המועסק בארה"ב ומיסיי משולמים לישראל. בשנת המס 1999 הפרשתי סך של 2,000$ כתרומה לארגון צדקה בארה"ב. קיבלתי מאותו ארגון אישור כי הינו מוכר כארגון צדקה לעניין חוקי המס בארה"ב. הכנסתי השנתית: 45,000$. האם תרומה זו מזכה בהחזר מס מישראל?

  ת. בהתאם לסעיף 15א' לאמנה, ניתן לנכון מההכנסה מתנות לארגון צדקה אמריקאי. שיעור הניכוי/זיכוי יהיה ע"פ כללי המס הישראלי ס' 46 לפקודה. הכל בתנאי שתרומה למוסד מקביל כנדון יהיה מוכר בישראל. סך החזר המס: 2,000$ X 35% = 700$. • ש השנה סיימתי את שרותי בחו"ל במסגרת משלחת מטעם מדינת ישראל,שולמה לי משכורת חוץ במעמד שליח ולבת זוגי שולמה משכורת במעמד עמ"י, אילו מסמכים עלי להכין לצורך הגשת בקשה להחזר מס ממשכורתי בחו"ל?

  ת. ראשית , אציין כי לעובד שנשלח לחו"ל מטעם מעסיק ישראלי (משרד החוץ/ הביטחון וכדומה), חישוב מס מיוחד על פי כללי מס הכנסה בשונה מחישוב מס שחל על עובד ישראלי רגיל.
  יש להכין את המסמכים הבאים:
  » טופסי 106 לשנות השירות לרבות על עבודתך בישראל בשנת היציאה לחו"ל ובשנת החזרה מחו"ל.
  » אישורים על הפקדות בקופות גמל וביטוחי חיים לשנים הנדונות.
  » אישורים על דמי אבטלה,לידה מהמוסד לביטוח לאומי.
  » הצהרה על גובה ההכנסה מדמי שכירות של דירת המגורים בישראל,אם הושכרה במהלך השירות בחו"ל.

 
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)