תנאי שימושמטרת המידע המתפרסם במדור זה, מטעם גשר בינלאומי, וכולל שירותי ייעוץ בענייני מיסוי, זכויות וחובות הוא לספק מידע ומענה בסיסיים לשאלות משתמשים בנושאי מיסוי לישראלים העובדים בארץ ובחו"ל. גשר בינלאומי ו/או הפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים המתפרסים במדור זה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

במקרה של סתירה בין הכתוב לבין החוק כפי שמפורסם בספרי החוקה במדינת ישראל יהא האחרון תקף וקובע.


 
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)