שכיר בחו"ל - משוב פרטים ראשוניים

פרטים אישיים, מקורות הכנסה, ניכויים וזיכויים אישיים

פרטים אישיים
שם פרטי:
משפחה
תעודת זהות
כתובת בישראל לפי ת.ז.
טלפון בחו"ל
(כולל קידומת מדינה)
טלפון בארץ
שם פרטי ות.ז. בן/בת הזוג
מס' ילדים
תאריכי לידה
דוא"ל

** תשומת ליבכם לסעיפים להלן, והתייחסותכם בהתאם לפרטים הנוגעים לכם.
מטרת המשוב הינה לקבל רקע ראשוני של הכנסות, ניכויים וזיכויים במהלך שש השנים האחרונות (ולא כולל השנה השוטפת) ובשלב שני לצורך הכנת המסמכים הרלוונטיים לבקשה להחזר מס.

מקורות הכנסה ממלא המשוב בן/בת הזוג
א. מועד תחילת השירות בנציגות בחו"ל
ב. מעמד שליח / עמ"י
ג. הכנסות בישראל בשנת היציאה לחו"ל
ד. הכנסות בישראל עד לשנת היציאה
ה. תקבולים חייבים במס מהמוסד לביטוח-לאומי
(דמי לידה/ דמי פגיעה בעבודה/ אבטלה)
ו. פיצויי פרישה חייבים במס
ז. הכנסה חייבת במס בישראל במקביל להכנסה בחו"ל
ח. שבח מקרקעין
(רווח חייב במס ממכירת נכס מקרקעין)
ט. הפסדים מניירות ערך בבורסה בישראל
י. הכנסה מהשכרה של דירת מגורים בישראל
בסכום העולה על 1,000$ לחודש


ניכויים אישיים ממלא המשוב בן/בת הזוג
א. הפקדות בקופות גמל וביטוחי חיים גם לטובת הורה/ילד
ב. אחזקת הורה/ילד נטול יכולת במוסד


זיכויים אישיים
עולה חדש/ה - תאריך עליה
חד הורי - ילדים
תשלום מזונות לפי הסכם גירושין
בן/בת זוג + ילדים החי בנפרד - לפי הסכם/ החלטת ביהמ"ש
ילד נטול יכולת
חייל משוחרר - תאריך שחרור משירות סדיר
סיום תואר אקדמי משנת 2005 (כולל) ואילך
תושב יישוב הזכאי להנחה במס


קוד אבטחה:

אל תהיה מחו"ל לעניינים מלא את הטופס ושלח אלינו !


   
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)