שכירים בארץ - משוב פרטים ראשוניים

פרטים אישיים, מקורות הכנסה, ניכויים, זיכויים אישיים ופטורים ממס
הסברים למילוי הטופס:
1. פרטים אישיים - נשוי/ נשואה יצרפו משוב נפרד לפרטי בת/ בן הזוג.
2. פרטי חשבון בנק - משמשים למילוי הבקשה להחזר מס ומיועדים להעברה בנקאית של ההחזר, על החשבון להיות על שם המבקש בלבד.
3. מקורות הכנסה - פרטי המעביד/ים שהיו לך במהלך שנת המס. יש למלא את שם המעביד ותקופת העבודה. תשומת לב ל "פרילנס" - עבודה אצל מעביד לפי אישור על ניכוי מס במקור מפקיד השומה.
4. ניכויים אישיים - אישורים שנתיים למס הכנסה מהגופים להם שולמו התשלומים, מקופות גמל, מחברות ביטוח, ממוסד הלימודים. השתלמויות בתחום העבודה - השתלמות שנערכה ושולמה באופן עצמאי ע"י העובד, למעט לימודים לרכישת מקצוע או לתואר אקדמי.
5. זיכויים אישיים - בנושאים המצויינים בסעיף זה אודה אם תיצרו עימי קשר לקבלת הנחיות מפורטות.
6. פטורים - לגבי עובד שנקבעה לו נכות בדרגה 90% ומעלה, זמנית או לצמיתות, וטרם ניצל את הטבת המס בתקופת הפטור או לחילופין עובד שסבור שהיתה לו נכות בשיעור כזה אך לא מימש את זכויותיו בנושא. נא ליצור עימי קשר לקבלת הנחיות מפורטות.
7. מסמכים שיש לצרף:
      א) טפסי 106 (שנתיים) מהמעבידים לגבי כל אחת מתקופות העבודה (ניתן גם צילומים).
      ב) אישורים, במידה וישנם, כמפורט בסעיפים 4, 5 ו- 6 לעיל.


פרטים אישיים
שם פרטי:
משפחה:
תעודת זהות:
כתובת מגורים:
טל' עבודה:
טל' בית:
דוא"ל:
מצב משפחתי: רווק   נשוי   גרוש   פרוד   אלמן  
ילדים: שם:   ת.לידה:
שם:   ת.לידה:
שם:   ת.לידה:
שם:   ת.לידה:
שם:   ת.לידה:


מקורות הכנסה - נא מלא את שם המעביד ותקופת העבודה (בחודשים) בה הועסקת על ידו בכל שנה.
שם המעביד 2006 2005 2004 2003 2002 2001


הכנסות אחרות 2006 2005 2004 2003 2002 2001
פרילנס
דמי אבטלה
דמי לידה
דמי פגיעה בעבודה
הפסד/רווח מני"ע בבורסה בישראל
ממקור אחר


פיצויי פרישה שחוייבו במס: בשנת:
שבח מקרקעין (רווח הון חייב במס ממכירת נדל"ן): בשנת:
הכנסה בחו"ל החייבת במס בישראל: בשנת:


ניכויים וזיכויים אישיים (אם בשלב זה אין ברשותך נתונים מדוייקים תוכל לסמן בתיבת הסימון)
הניכוי/זיכוי 2006 (₪) 2005 (₪) 2004 (₪) 2003 (₪) 2002 (₪) 2001 (₪)
קופת גמל/ביטוח חיים
תרומות בישראל ובחו"ל
השתלמויות בתחום
העבודה
אחזקת הורה/ילד
נטול יכולת
עולה חדש/ תאריך עליה
חד הורי/ פרוד/ גרוש
תשלום מזונות
חייל משוחרר מתאריך
בן זוג/ הורה/ ילד
נטול יכולת


פטורים
הפטור 2006 (₪) 2005 (₪) 2004 (₪) 2003 (₪) 2002 (₪) 2001 (₪)


נכות: סעיף: אחוזי הנכות: % נקבע מתאריך:


קוד אבטחה:


   
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)