שאלות ותשובות שכירים בארץ

 • ש. אני גרוש מזה כשנה, ובשנים 94 - 98 הייתי שכיר, ברצוני להגיש דו"חות להחזר מס ושאלתי היא האם עליי לכלול בדוחות את הכנסותיה של בת זוגי לשעבר.

  ת. קיימות שתי אפשרויות:
  א) גרושתך תוסיף את חתימתה בטופס הבקשה להחזר מס ותאשר כי היא מגישה דו"חות בנפרד.
  ב) גרושתך תחתום על גבי טופס מיוחד המונפק ע"י מס הכנסה בו היא מאשרת בחתימתה את הגשת הדו"חות בנפרד בגין השנים בהן הייתם נשואים.
  ללא אחת הפעולות הנ"ל פקיד השומה יהיה מנוע מלטפל בבקשתך להחזר מס. • ש. הנני שכיר ובמסגרת עבודתי המעביד מפריש עבורי לקופת גמל ובנוסף אני מפריש באופן עצמאי לקופת גמל. האם אוכל לקבל זיכוי ממס בגין ההפקדות העצמאיות.

  ת. משכורתך מחולקת לשני רכיבים:
  א) שכר עם זכויות סוציאליות - לגביו יש הפרשה של המעביד לקופת גמל עם השתתפות העובד
  ב) שכר ללא זכויות סוציאליות - שכר עבור פרמיה, שעות נוספות, הכנסות זקופות ושווי רכב וכד'.
  תוכל לקבל זיכוי ממס בגין הפקדותיך לקופת גמל עצמאית על חלק השכר שהוא ללא זכויות סוציאליות בלבד. • ש. פרשתי לגמלאות ועם פרישתי קיבלתי מענק פרישה הפטור ממס. בחישוב המס מהפנסיה החודשית, הקרן אינה מחשבת ניכוי בשיעור 35% לקצבאים כמקובל. פניתי לקרן ונעניתי כי בשל הפטור ממס ממענק הפרישה לא אוכל ליהנות מפטור של 35% מהפנסיה, האם תוכל לאשר את נכונות המידע.

  ת. גמלאי שקיבל מענק פרישה פטור ממס ופנסיה חודשית לא יוכל ליהנות ממענק פרישה פטור ממס ובנוסף פטור בשיעור 35% מהפנסיה.
  גובה הפטור מהפנסיה במקרה זה נקבע על פי נוסחה בסעיף 9 לפקודה. מוצע בזאת לבדוק את חיוב הפיצויים במס עם פריסה למספר שנים קדימה ובתמורה לזכות בפטור מפנסיה חודשית. • ש. אילו מסמכים עלי להמציא כדי לקבל זיכוי עבור ילד נטול יכולת/לקוי למידה?

  ת. ילד נכה/נטול יכולת:
  דו"ח רופא/מומחה ע"ג טופס 127
  אישור על זכאות לקצבת נכות מהמוסד לב"ל
  העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.
  ילד לקוי למידה:
  חוות דעת של מומחה בתחום ע"ג טופס 127
  הפנייה של וועדת השמה
  אישור על לימודים במסגרת חינוך מיוחד


 • ש. האם רווח שהפקתי ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה של ניו יורק, חייב במס בישראל? וכמו כן, האם הפסד שנבע לי מפעולה כנ"ל יכול להתקזז כנגד הכנסה אחרת שהייתה לי בישראל?

  ת. הרווח מהמכירה חייב במס רווח הון בישראל, בשיעור מוגבל של 20%. הפסד מפעולה זו יכול להתקזז כנגד רווח מניירות ערך זרים ומשנת 2007 גם כנגד כל רווח מני"ע. • ש. האם ניתן להמשיך וליהנות מזיכוי במס בגין הפקדה שנתית לקופת גמל (כגון "תמר", "גפן" ואחרות) משנת 2006 ואילך?

  ת. אם בתאריך 1.1.2005 מלאו לך 45 שנים, ו/או הינך נחשב ל"שכיר מוטב", תוכל להמשיך ליהנות מזיכוי מס על ההפקדה השנתית. כמו כן, עצמאי ושכיר יכולים להפקיד עצמאית בקופת גמל פנסיונית בחברת ביטוח או קרן גמלאות בסכום מינימאלי שנקבע בתקנות כמאושר לצורך הזיכוי. • ש. במסגרת עיסוקי נסעתי לחו"ל למשך שבועיים, לאירופה, אילו הוצאות יותרו לי בניכוי מהכנסתי מעסק?

  ת. ההוצאות הבאות יותרו לך בניכוי: כרטיסי טיסה, שכירות רכב, לינה, הוצאות שהייה, ביטוח רפואי והוצאות מיוחדות בהתאם לעניין. בנוגע להוצאות שהייה ולינה, יש לך אפשרות לתבוע הוצאות בסכום של כ- 104$ ליום שהייה ללא מסמכים.


 
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)